NEW EPA WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

This site will soon be completely renewed ... Patience !

Ce site sera bientôt entièrement renouvelé... Patience !

EPA ITALIA : MOTORADUNO

EPA ITALIA : MOTORADUNO

Clicca sull' immagine per ingrandirla.

Scheda iscripzione motogiro 2018

NEW BADGE & MEMBERSHIP CARD

EPA wallet.png

ONLY FOR EPA MEMBERS !

We are pleased to present the new membership card from the EPA and the wallet with badge to contain it.
Click on the picture.
Contact us for more informations.

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle carte de membre de l'EPA et l'étui en cuir avec badge pour la contenir.
Cliquez sur l'image.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER

erscharter.eu

L'EPA (European Police Association) s'engage aux côtés des signataires de la Charte européenne de la sécurité routière à mener des actions visant à réduire le nombre de victimes de la route.


The EPA (European Police Association) joins forces with the signatories of the European Charter on Road Safety to undertake actions aimed at reducing the number of road accident victims.


CHARTER
EPA PROFILE


 

NEW LOGO EPA

EPA Insignia

L'assemblée générale statutaire de l'EPA du 9 avril 2011 a adopté un nouvel insigne pour l'association.
The general meeting of the EPA of April 9, 2011 approved a new badge for association.
L'assemblea generale del EPA del 9 aprile 2011 ha approvato un nuovo distintivo per l'associazione.
De algemene vergadering van EPA van 9 april 2011 heeft een nieuw logo voor de vereniging goedgekeurd.
La asamblea general del EPA del 9 de abril de 2011 aprobó una nueva insignia para la asociación.

GO FOR ZERO

2BIV0034_GoForZero_Affichage_10m2_NL_VHR_PMS_7van7.jpg
De verkeersveiligheid maakt deel van de doelstellingen van EPA uit die het GO FOR ZERO charter heeft ondertekend. Gedaan in zelfde!

Het Go For Zero-charter is een concrete verbintenis die burgers, organisaties, bedrijven en media ertoe aanzet om actie te ondernemen en zo het aantal verkeersslachtoffers in ons land te verminderen.

http://www.goforzero.be

 

GO FOR ZERO

GO FOR ZERO

La sécurité routière fait partie des objectifs de l'EPA qui a adhéré à la charte GO FOR ZERO et vous invite à en faire de même !

La charte Go For Zero constitue un engagement concret qui incite les citoyens, les organisations, les entreprises et les médias à entreprendre des actions pour faire diminuer le nombre de victimes sur nos routes.

http://www.goforzero.be

 

20e verjaardag van EPA

Dates: 
vri, 01/01/2010 (Hele dag) - zat, 01/01/2011 (Hele dag)
Dit jaar EPA beroemd zijn 20e verjaardag. 

Gecreëerd in 1995 aan het initiatief van Pierre Denonne, vindt EPA reeds zijn oorsprong in 1990 en 1992 aan Cognac, waar André Mondory,  Eerlid van EPA, de "Association Européenne des Polices Municipales (AEPM) was gebaseerd.

Aanvankelijk was EPA een feitelijke vereniging, die vervolgens door de publicatie van zijn statuten als vereniging zonder winstoogmerk (VZW) wordt geofficialiseerd, aan het Belgische Staatsblad van 17 december 1998.
Inhoud syndiceren