GO FOR ZERO

2BIV0034_GoForZero_Affichage_10m2_NL_VHR_PMS_7van7.jpg
De verkeersveiligheid maakt deel van de doelstellingen van EPA uit die het GO FOR ZERO charter heeft ondertekend. Gedaan in zelfde!

Het Go For Zero-charter is een concrete verbintenis die burgers, organisaties, bedrijven en media ertoe aanzet om actie te ondernemen en zo het aantal verkeersslachtoffers in ons land te verminderen.

http://www.goforzero.be