Magazine EPA

EPA NEWSLETTER.jpg
De leden van EPA ontvangen een driemaandelijkse nieuwsbrief in maart, juni, september en december.
Zij kan in versies op papier en/of elektronika (PDF) verzonden worden.
Dit tijdschrift bevat niet alleen een informatie betreffende de werkzaamheden van de vereniging, maar ook van de artikelen van algemeen of professioneel belang in verschillende talen.

Voor elke aanvullende informatie, aarzelt niet om met ons contact op te nemen.