Wie zijn we ?

De EPA, European Police Association (Europese Politievereniging), is een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk die opgericht werd te Brussel in 1995. De vereniging groepeert meer dan duizend ambtenaren uit de 25 verschillende landen van de Europese Unie die politionele bevoegdheden uitoefenen (politieagenten, douaneambtenaren) evenals leden van de veiligheidsdiensten van de EU en de NAVO.

De doelstellingen:

  • De uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de ambtenaren van de Europese politiediensten,
  • De verstrekking van nuttige informatie over de ontwikkelingen binnen de instellingen en Europese werkgroepen inzake veiligheid en aanverwante materies,
  • De organisatie en de deelname aan vergaderingen en seminaries alsook aan evenementen die politie en burger dichter bij elkaar kunnen brengen,
  • Het stimuleren van een Europese politiecultuur en een openheid van geest.

Elk Europees land wordt vertegenwoordigd door een nationale afdeling of correspondenten. Het permanent Europees bureau is gevestigd in Brussel.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met het European Head Office Email : info@europeanpolice.net